Thứ tư, 8/8/2012

Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Vì thế, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta, của Đảng ta và mọi người Việt Nam têu nước. Đặc biệt là đối với các em thiếu niên nhi đồng, những mẫu chuyện kể về Bác Hồ luôn là những bài học không bao giờ phai nhạt. Với ý nghĩa đó, Quận Đoàn 5 phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng giáo dục và đào tạo Quận 5 tổ chức Hội thi “Bác Hồ với thiếu niên Quận 5” với sự tham gia của các em học sinh THCS trên địa bàn Quận. Các em học sinh đã trình bày phần thi thể hiện về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mình thông qua nhiều hình thức đa dạng như những việc của em đã làm để thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; kể tóm tắt một mẩu chuyện về Bác Hồ kính yêu đã làm em xúc động và nêu lên suy nghĩ, cảm nhận của các em; kể về 01 tấm gương người thật việc thật làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, bạn bè…trong trường các em. Bên cạnh đó các em còn kết hợp thể hiện qua powerpoint, xây dựng tiểu phẩm minh họa làm phong phú thêm phần dự thi của mình. Qua hội thi đã giáo dục các em học sinh nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, giúp các em tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó hình thành ý thức tự giác học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong học sinh.

Các em trình bày phần thi thể hiện về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Hiếu Trung.

Các em trình bày phần thi thể hiện về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Hiếu Trung.

Hiếu Trung

  • Hành trình kết nối yêu thương
  • Tin Đại hội Đoàn Quận 5
  • 10 thành công nổi bật của Quận Đoàn 5 trong năm 2011